Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm Thực Phẩm

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm trên địa bàn tp HCM trực thuộc Ban quản lý an toàn thực phẩm Tp HCM

TUYỂN DỤNG 1

Kỹ thuật viên phòng kiểm nghiệm

THÔNG TIN CÔNG TY

45 Nguyễn Văn Tráng P.Bến Thành Q.1

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ