GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi là một trường Mầm Non hoạt động theo mô hình đào tạo song ngữ kết hợp Khung Chuẩn của chương trình Mầm Non Hoa Kỳ và Chương trình Mầm Non Việt Nam. Nhắm tới sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường chú trọng xây dựng không chỉ các kiến thức hay năng lực trí tuệ, thể chất mà còn đặc biệt chú trọng hình thành nhân cách và những kỹ năng sống cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

TUYỂN DỤNG 0

THÔNG TIN CÔNG TY

11 đường số 2, cư xá lữ gia, phường 15, quận 11

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ