Công ty Tài chính Shinhan Finance

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Chi tiết: Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; phát hành thẻ tín dụng. Các hoạt động khác: mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Chi tiết: làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.

TUYỂN DỤNG 1

Nhân Viên Kinh Doanh

THÔNG TIN CÔNG TY

20 Cộng Hòa Phường 12 Quận Tân Bình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ