CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC LONG PNJ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC LONG PNJ

(PHUC LONG PNJ INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)

Địa chỉ: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hoạt động: 15/03/2019

Lĩnh vực: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

TUYỂN DỤNG 0

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ